Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju ustreznega psihofizičnega razvoja zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi (Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, str. 5).

Živimo v svetu, v katerem imamo na voljo neskončno mnogo izbir. Mnoge od teh izbir na naše zdravje ne vplivajo pozitivno.  Posledice dolgoročnega uživanja nezdravih živil lahko privedejo do poslabšanja našega zdravstvenega stanja.

Ob tako veliki ponudbi raznolikih in pogosto tudi cenovno dokaj lahko dostopnih živil smo tako odrasli kot tudi otroci izgubili spoštovanje do najpomembnejše dobrine, to je do hrane.

Na šoli se trudimo, da bi preko različnih vzgojno izobraževalnih dejavnosti, povezanih s prehranjevanjem, naši učenci razvijali zavest o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah in kulturi prehranjevanja. Ena od teh dejavnosti so tudi enkrat mesečno organizirane samopostrežne malice za učence. Bistvo samopostrežnih malic je, poleg zdravstvenega vidika, predvsem vzgojni vidik. Učence moramo ozavestiti, da, kljub veliki izbiri, preudarno izbirajo živila in z njimi kulturno ravnajo. Z raznolikostjo ponudbe učencem omogočimo, da si izberejo tisto, kar bodo zares pojedli in na ta način pripomoremo k zmanjšanju ostankov hrane. Samopostrežne malice so na šoli organizirane že vrsto let. Preko njih smo učence med drugim ozaveščali tudi o zdravem prehranjevanju (malice na temo sadja, zelenjave in manj poznanih živil). Letos smo se odločili, da samopostrežne malice povežemo z branjem in poslušanjem različnih pravljic in zgodbic, povezanih s hrano. Tudi na ta način bomo pripomogli k višji bralni pismenosti in boljšemu bralnemu razumevanju.

Pred vsako samopostrežno malico bomo učencem prebrali kratko pravljico. Izbrali jo bomo iz knjige Pripojedke avtoric Yane Yolen in Heidi E. Y. Stemple ali iz knjige Slovenske pripojedke avtorjev  Dragice Haramija, Igorja Šinkovca in Anke Peljhan. Ena izmed jedi, ki jo bomo ponudili, bo v tej pravljici omenjena. 

Prvo samopostrežno malico smo izvedli v torek, 19. 9. 2023. Učenci so poslušali pravljico z naslovom Čarobna hruška.

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)