1. Pravico do izposoje gradiva v šolski knjižnici imajo člani šolske knjižnice.

2. Član je tisti, ki se vpiše v šolsko knjižnico in se ravna po tem poslovniku. Člani so lahko vsi ucenci in delavci Osnovne šole Ivana Skvarce.

3. Knjižnica je za uporabnike odprta vsak delovni dan po urniku, ki je obešen na vidnem mestu.

4. Ob vpisu dobi član člansko izkaznico.

5. Knjižnično gradivo si je mogoče izposoditi:
za 14 dni leposlovne knjige;
za 7 dni domače branje
za 7 dni angleška bralna značka;:
za 14 dni poučne in strokovne knjige;
za 7 dni revije in časopise.
Za knjige, po katerih je veliko povpraševanje (domače branje, gradivo za seminarje, referate…), lahko knjižničarka skrajša čas izposoje.

6. Izposojeno gradivo podaljšamo največ dvakrat, kar pa ne velja za knjige, po katerih je veliko povpraševanje (domače branje,…)

7. Število knjig ob enkratni izposoji ni omejeno. Bralcu, ki neredno vrača knjige, lahko knjižničarka omeji število izposojenih knjig.
Knjige iz priročne knjižnice se ne izposojajo na dom. Prav tako se ne izposojajo video in avdio kasete, CD-ji in DVD-ji. Vse gradivo je na voljo v knjižnici.

8. Če bralec močno poškoduje knjigo ali jo izgubi, jo je dolžan nadomestiti z enako knjigo. Za knjigo, ki je ni mogoce nadomestiti in je namerno poškodovana oz. izgubljena, plača povzročitelj škode ceno knjige, ki je po vsebini podobna.

9. V knjižnici je na razpolago računalnik z dostopom na medmrežje. Namenjen je iskanju gradiva, informacij, podatkov za šolske potrebe. Člani šolske knjižnice ga smejo uporabljati po predhodnem dogovoru s knjižničarko.

SEZNAM UČBENIKOV IN PRIPOMOČKOV za 2012-2013

(Skupno 332 obiskov, današnjih obiskov 1)