Šolski sklad je ustanovljen za:

– pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,

– sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti posameznih razredov,

– nakup nadstandardne opreme,

– zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,

– pomoč socialno šibkim učencem.

Veseli bomo vsakega vašega prispevka, ki ga lahko nakažete na TTR 01342-6030687307, sklic 00 291005, s pripisom “ŠOLSKI SKLAD”.

Če želite svoj prispevek nameniti določenemu oddelku ali dejavnosti, potem to napišite v pripis.

Zahvaljujemo se vsem, ki boste prispevali v dobro naših in vaših otrok.


Obrazci:

Zahteva za namenitev dela dohodnine

Vloga za pridobitev subvencije iz šolskega sklada (elektronska oblika .doc)

Kriteriji za dodelitev sredstev (.pdf)

(Skupno 632 obiskov, današnjih obiskov 1)