________________________________________________________________________________________________________________________
NAŠA VIZIJA
S kvalitetnim vzgojno-izobraževalnim delom zagotoviti ustrezen nivo znanja, občutek varnosti in zadovoljstva vseh udeležencev.
________________________________________________________________________________________________________________________

Naziv šole: Osnovna šola Ivana Skvarče
Naslov: Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi
Spletna stran: http://www.os-iskvarce.si
E-pošta: tajnistvo@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 910
Davčna številka: 44831994
Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8367 534

VODSTVO ŠOLE

Ravnateljica: Kristina Renko
E-pošta: ravnateljica@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 900

Pomočnica ravnateljice: Milanka Abram
E-pošta: pomocnica@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 907

TAJNIŠTVO

Tajnica: Barbara Grablič
E-pošta: tajnistvo@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 910

RAČUNOVODSTVO

Računovodkinja: Branka Zupančič Flisek
E-pošta: branka.zupancic-flisek@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 911

Administratorka: Mojca Ašič
E-pošta: poloznice@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 911

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Psihologinja: Ana Amon
E-pošta: ana.amon@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 925

Pedagoginja: Katjuša Kovačič
E-pošta: katjusa.kovacic@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 922

Pedagoginja: Helena Kramar Skubic
E-pošta: helena.kramar-skubic@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 920

Pedagoginja: Maja Ule
E-pošta: maja.ule@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 920

ROID – RAČUNALNIČAR, ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI

Blaž Kos in Dušan Malić
E-pošta: blaz.kos@os-iskvarce.si
E-pošta: dusan.malic@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 923

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižničarka: Alenka Knez
E-pošta: alenka.knez@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 919

ORGANIZATORKA ŠOLSKE PREHRANE

Mojca Bernot Sotenšek
E-pošta: prehrana@os-iskvarce.si
Telefonska številka: 03 56 69 901

DRUGI ZAPOSLENI NA ŠOLI

Kuharice in kuhar/voznik: Valerija Brvar, Melita Drobne, Irena Kepa, Veronika Klopčič, Janja Pesko, Gregor Prašnikar, Martina Stražar, Boris Tominc, Damjana Kosem

Čistilke: Darja Čebin, Mojca Gošte, Sonja Pavlin, Mojca Rozman, Ani Zver, Mojca Drnovšek, Vesna Baš

Hišnika: Mišo Šikovec in Branko Kos

Razdeljevalki malic in kosil/čistilki: Sonja Strnišnik (Podružnična šola Čemšenik) in Irena Klanšek (Podružnična šola Podkum)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče je bil sprejet 13. 2. 1997. Ustanovitelj šole je občina Zagorje ob Savi.

(Skupno 12.023 obiskov, današnjih obiskov 8)