PRAVILA

ukrepanj, ravnanj in obnašanja v šolskem prostoru

Zaradi varnosti učencev ima šola  pravila ravnanja in obnašanja učencev v posameznih prostorih:

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan  po urniku, načeloma pa od 7.15 do 8.20 in od  11.50 do 13.50.
Enkrat tedensko poteka organizirana izposoja za učence od 1. do 3. razreda.

Čitalnica  je odprta vsak dan enako kot knjižnica. Zaprta je, kadar v njej poteka pouk.

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so člani lahko tudi drugi. Članarine ni.
Izposoja, vračilo ali podaljšanje je možno le z izkaznico naše knjižnice. Uporabnikom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

Izposoja knjižničnega gradiva na dom, izposojevalni čas

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo gradivo na dom ali v čitalnico.

Izposojevalni čas:

– KNJIGE: leposlovne, poučne in strokovne:    14 (štirinajst ) dni.
– KNJIGE: za domače branje, angleško in nemško bralno značko:   7 (sedem) dni
– Za knjige, po katerih je veliko povpraševanje (domače branje, gradivo za seminarje, referate,…), lahko knjižničarka skrajša čas izposoje.
– Izposojeno gradivo podaljšamo največ dvakrat, kar pa ne velja za knjige, po katerih je veliko povpraševanje (domače branje, angleška in nemška bralna značka, rezervirano gradivo…). Te knjige je potrebno vrniti v določenem času, da si jih lahko izposodijo še ostali učenci.
– Neknjižno oziroma mediotečno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke) je namenjeno  uporabi pri pouku, zato si ga lahko izposodijo samo strokovni delavci šole.
– REVIJE: 14 (štirinajst) dni
– REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike,  enciklopedije, atlase … ) je načeloma možno uporabljati samo v prostorih knjižnice. Izjemoma se za krajši čas lahko izposodijo tudi na dom.
Učenci 1. razreda si lahko naenkrat izposodijo 1 (eno) knjigo, učenci 2. in 3. razreda pa 2 (dve). Za ostale uporabnike šolske knjižnice število knjig ob enkratni izposoji ni omejeno.

Nerednim uporabnikom se lahko omeji število izposojenih knjig ali se jim izposoja odreče , dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo.
Če je uporabnik odtujil, izgubil ali vrnil zelo poškodovano gradivo (manjkajoče strani, strgani listi,  veliko počečkanih strani, uničeni hrbti, uničen knjižni blok …), mora  zanj plačati odškodnino (po dogovoru s knjižničarko),  oz. gradivo nadomestiti z enako enoto ali pa z novo enoto (vsebinsko enakovredno), katere vrednost je enaka izgubljeni, odtujeni ali poškodovani enoti, seveda po dogovoru s knjižničarko.

Uporaba televizije z DVD in video predvajalnikom

Televizija z DVD in video predvajalnikom je namenjena predvsem skupinam, ki si pridejo organizirano ogledati film, poučno oddajo,… Po predhodnem dogovoru je na razpolago tudi manjšim, naključno oblikovanim skupinam. S televizijo in predvajalnikom upravlja učitelj/ica oz. knjižničarka, nikakor pa ne učenci sami.

Uporaba računalnikov in tiskalnikov

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva, pregledovanje multimedijskih zgoščenk, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij preko interneta. Učenci lahko v dogovoru s knjižničarko uporabljajo tudi  tiskalnik.

Navodila za uporabo  računalnika in tiskalnika so obešena na vidnem mestu ob računalniku.

Učenci ne smejo uporabljati računalnika za IRC, MSN, klepetalnice, e-pošto, vse igrice, razen kvizov, obiskovanje forumov in  spornih strani na internetu, vnašanje osebnih podatkov itd.

Uporabnik, ki zlorabi pravila, je najprej opozorjen; če jih krši večkrat, izgubi pravico do uporabe računalnika nekaj dni ali tudi več, po dogovoru s knjižničarko.

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici veljajo določena pravila:

– NAJDEM SVOJ MIR- BEREM KNJIGE IN REVIJE
– SE UČIM
PIŠEM DOMAČO NALOGO
– PIŠEM REFERATE
– REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE
– SE POGOVARJAM S PRIJATELJI
– BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD
– UPORABLJAM RAČUNALNIK
– POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM
– NE MOTIM OSTALIH PRI BRANJU IN UČENJU- NE TRGAM IN NE UNIČUJEM KNJIG
– NE JEM IN NE PIJEM
– NE TEKAM PO KNJIŽNICI
– NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA
– SE NE LOVIM IN SKRIVAM
– NE HODIM PO SEDEŽIH
– NE VPIJEM, NE PREKLINJAM
– SE NE PRETEPAM
– SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH

 

Če se učenec neprimerno obnaša, ga knjižničarka opozori in, če opozorilo ne zaleže, poprosi, da zapusti knjižnico. Ob ponavljajočem neprimernem vedenju mu je lahko za določen čas prepovedan obisk v knjižnici (po dogovoru s knjižničarko, o tem je obveščen tudi razrednik).

 

(Skupno 737 obiskov, današnjih obiskov 1)