Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

V 1. razred osnovne šole se vpisujejo otroci, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi začetek šolanja odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja tudi pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, oziroma če to predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Postopek za vpis otrok v 1. razred vodi psihologinja Ana Amon.

Okvirni potek vpisa v 1. razred:

januar – pridobitev podatkov o otrocih, ki imajo v našem šolskem okolišu prijavljeno stalno ali začasno prebivališče
februar – informativno srečanje za starše
– vpis otrok v 1. razred
marec
april
– zdravniški pregled otrok
– ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo (po potrebi)
maj – izdaja potrdil o šolanju oziroma odločb o odložitvi začetka šolanja
– objava seznama potrebščin za prvošolce
avgust – sestanek za starše (predvidoma zadnji teden v mesecu)

Dokumenti:
PDF Predlog staršev za odložitev šolanja

 

(Skupno 488 obiskov, današnjih obiskov 1)